087 867 6941 office@biocentervictoria.com

Уелнес тест с анализатор Танита

Биоимпедансов телесен анализ   Анализът се извършва с помощта на японския телесен анализатор Танита. Как апаратът „ТАНИТА“ измерва ващите показатели?