Skip to content

Тест за хранителна нетолерантност

Компютърният биоенергиен тест VEGA е безкръвен, безболезнен, бърз, безопасен, без облъчване, удобен, точен. Компютърният апарат е нов клас в биоелектрониката, работи на принципа на електропунктурата.

Вега тест

Изследването става чрез тестване на индивидуалния отговор на организма към различните субстанции, поставени във веригата компютър – човек – храна.  Установява към кои храни организмът има добра толерантност – да разгражда, усвоява и превръща в енергия и кои от тях не толерира – разгражда бавно, не усвоява достатъчно и ги натрупва в мастни депа, шлаки, токсини.

В основата му е заложен методът на електропунктурна диагностика на Р. Фол, но се използва само една точка на измерване. През 1978 г. д-р Х. Шимел доразвива тази концепция и създава система, известна като Вега тест. Повече от 15 г. той и екипът му разработват, изследват и правят метода един от най-ефективните за диагностика, с използването на еталони от специален набор от ампули със съответни вещества в тях. Методът се базира на теорията, че всяка храна има различна енергийна структура. За да се изследва тази структура, трябва да се създаде свързваща верига между човек, храна, апарат.

 * Тестът е с точност 90-97%.

FAQ

Ето някои често задавани въпроси.

    • Ще ви помогне да се справите с чувството на подуване на корема
    • Ще намали водната задръжка
    • Ще разберете кои храни не толерира вашето тяло и изключвайки ги то ще се самоочисти
    • Ще намалите киселините
    • Ще ви помогне за редуциране на целулита

Имате въпрос?

Свържете се с мен.