087 867 6941 office@biocentervictoria.com

КАКВИ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕРВА „ТАНИТА“

  • Тегло
  • Телесна мазнина в %
  • Обща телесна вода в %
  • Мускулна маса
  • Физически рейтинг
  • Костна минерална маса
  • Основен метаболизъм
  • Метаболитна възраст
  • Индекс на телесната маса
  • Висцерална мастна тъкан

Как апаратът „ТАНИТА“ измерва ващите показатели?

Използваният принцип за определяне на телесния състав е анализ на биоимпеданса.

При този метод на измерване, при стъпване върху четирите електрода на платформата на професионалния апарат на японската фирма “TANITA” през тялото преминава слаб ток, напълно безопасен за човека (единствено пациенти с електроимпланти, напр. пейсмейкър, правят изключение). Така се отчита съпротивлението, респективно количеството на различните видове тъкани в тялото.

Подкожните коремни мазнини и висцералната мастна тъкан не са едно и също нещо. Подкожните мазнини може да не са опасни за здравето ви и са нелош терморегулатор.. Опасността се крие в мастните отлагания дълбоко в коремната кухина, между вътрешните органи.